Bereikbaarheid

Op Ringbaan-Noord blijft altijd één rijstrook per rijrichting open voor het verkeer. In de eerste fase werkt Heijmans aan de noordelijke rijbaan en kunnen bewoners van de Ringbaan langs de zuidelijke rijbaan blijven parkeren. Vanaf januari 2018 werkt Heijmans aan de zuidelijke rijbaan waarbij bewoners kunnen parkeren op deze rijbaan of op de te realiseren nieuwe parallelweg.

In de Kapelstraat zullen ter plaatse van de werkzaamheden de parkeerplaatsen tijdelijk vervallen en moet hiervoor worden uitgeweken naar de omliggende straten.

Tijdens de werkzaamheden is niet mogelijk om vanaf de Ringbaan overal af te slaan naar de zijstraten in de Kanaalzone maar er blijven altijd minimaal straten open waardoor de bereikbaarheid is gegarandeerd. In de eerste fase blijven de Rijnstraat, Oude Lind en Lovense Kanaaldijk beschikbaar. Met de bedrijven aan de Ringbaan-Noord zelf zijn of worden individueel afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Hier is maatwerk nodig om de bereikbaarheid tussen de werkzaamheden door te optimaliseren.