Geveltuintjes in de Kapelstraat en Oude Lind

(Inschrijven voor een geveltuintje is niet meer mogelijk, dit kon tot 1 oktober 2017)


Bij de herinrichting van de Kapelstraat en de Oude Lind is het bij bepaalde woningen mogelijk om een geveltuintje aan te leggen. De bewoners van de desbetreffende woningen zijn door Heijmans geïnformeerd. Hieronder enige praktische informatie over het aanleggen van een geveltuintje en hoe u zich daarvoor kunt opgeven.

De gemeente Tilburg wil bewoners van de Binnenstad en de wijken binnen de Ringbanen aanmoedigen om een geveltuintje aan te leggen bij hun huis. Dit is goed voor gezondheid, de waarde van de woning en de beleving van groen.

 


Een geveltuintje is een tegen de voorgevel van een woning aangelegd tuintje. Een geveltuin kan alleen worden aangelegd als het trottoir breed genoeg is. Er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers met een wandelwagen en rolstoelen. Het ontwerpteam van Heijmans heeft bekeken bij welke woningen voldoende ruimte is. Voor de bewoners die mee doen legt Heijmans het tuintje aan. Wij verwijderen de tegels en het zand (25 cm diep) en brengen tuingrond aan. De tuintjes worden ongeveer 30 cm breed. De lengte stellen we in onderling overleg vast. U moet zelf de beplanting kopen en poten en het daarna onderhouden.

 

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk, dit kon tot 1 oktober 2017

 

Voorwaarden

Aan het hebben van een geveltuintje stelt de gemeente Tilburg een aantal voorwaarden. Bij de aanleg van de tuintjes voldoet Heijmans aan de daarbij behorende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden voor het verdere gebruik zijn:

  • De bewoner is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de geveltuin;
  • De geveltuin blijft onderdeel van de openbare ruimte en mag geen hinder opleveren voor het gebruik en het onderhoud van de openbare ruimte;
  • Een gevel- of boomspiegeltuin mag alleen uit beplanting bestaan. Bomen en boomvormers mogen niet worden aangeplant en giftige, stekelige of overhangende planten zijn niet toegestaan
  • Verticale afscheidingen boven het huidige niveau (hekje, muurtje etc.) zijn niet toegestaan;
  • In de gevel- of boomspiegeltuin mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt;