Nieuws

Datums hervatten werkzaamheden bij de diverse verontreinigingen.

2 maart 2018

Momenteel zijn op drie locaties in het projectgebied de werkzaamheden stilgelegd omdat we zijn gestuit op een nog onbekende verontreiniging. In de afgelopen weken zijn we achter de schermen druk bezig geweest om samen met de Omgevingsdienst van Provincie Noord-Brabant alle verontreinigingen te analyseren en te zoeken naar een veilige oplossing, zodat we weer verder kunnen met alle werkzaamheden.

Kapelstraat

In de Kapelstraat zijn we tijdens graafwerkzaamheden gestuit op een oliehoudende verontreiniging. In de afgelopen weken is de verontreiniging geanalyseerd en is het plan van aanpak voor de sanering ter goedkeuring ingediend. Zoals het er nu uitziet mag er op 30 maart worden gestart met de sanering. Een week later mogen de pompen weer aan zodat de werkzaamheden aan de ‘Blauwe Ader’ en de riolering in de Kapelstraat kunnen worden hervat.

Waalstraat

In de Waalstraat liggen de werkzaamheden al sinds december stil vanwege een vervuiling onder het braakliggend terrein naast de machinefabriek van Bierens. Het werkplan, dat zorgdraagt dat we tijdens de werkzaamheden in de Waalstraat de vervuilingsvlek niet verplaatsen, is goedgekeurd door de Omgevingsdienst van 'Provincie Noord-Brabant'. Op 8 maart mogen daarom de bronneringspompen in de Waalstraat weer worden aangezet. Een week later hervatten we de graafwerkzaamheden om de 'Blauwe Ader' aan te leggen en de riolering te vervangen.

Hasseltrotonde

Bij de Hasseltrotonde zijn we begin februari tijdens graafwerkzaamheden gestuit op een asbestvervuiling. Het werkplan voor de sanering van deze asbest wordt naar alle waarschijnlijkheid op 30 maart goedgekeurd. De dag daarna kan dan worden begonnen met de sanering van de asbestvervuiling. We verwachten hier ongeveer een weer voor nodig te hebben. Daarna kunnen we ook hier weer verder met de aanleg van de ‘Blauwe Ader’.

In de tussentijd zijn we afgelopen weken zijn we, een stukje verderop, wel verder kunnen gaan met de aanleg van de 'Blauwe Ader' onder het wegdek van de zuidbaan van Ringbaan Noord.

Geen gezondheidsrisico's

In alle gevallen willen we benadrukken dat de gezondheid van de bewoners in de bovengenoemde straten niet in gevaar is. Ook bij de latere sanering van de vervuilingen zijn geen gezondheidsrisico's voor de omwonenden.

Meer informatie

Hebt u, na het lezen van dit bericht nog vragen, dan kunt u contact opnemen met aannemer Heijmans. Onze omgevingscoördinator is bereikbaar op het telefoonnummer 06- 11 40 34 22. Alle omwonenden worden tevens per brief op de hoogte gesteld van het hervatten van de werkzaamheden.